contact
最新消息
課程消息

梅姬颱風 各系統教室是否上課將依照人事行政局為準

發布日期: 2016-09-26

親愛的家長 您好

因應9/27梅姬颱風來勢洶洶,如遇颱風等天災,

各地區教室將依當天人事行政局宣佈停課與否作為依據,

若遇停課,課程順延一週。

請各位爸爸媽媽留意當天人事行政局公告,也可電洽教室詢問確認。

人事行政局 網頁連結

謝謝!

 

                                                                                   起鼓音樂教育系統

back